Google+
افسانه‌های کاغذی
پخش بعدی
در این نمایشنامه که راوی آن دکتر محمود کویر است برخی از داستانهای شاهنامه فردوسی به تصویر کشیده می‌شوند بیشتر ببینید...

افسانه‌های کاغذی با حضور دکتر کویر نام یک نمایشنامه کاغذی و از تولیدات جدید من و تو است. در این نمایشنامه که راوی آن آقای دکتر محمود کویر هستند برخی از داستانهای شاهنامه فردوسی همچون آفرینش، زال و رودابه، هفت خوان رستم، بیژن و منیژه و رستم و سهراب به تصویر کشیده می‌شوند.

افسانه‌های کاغذی با حضور دکتر کویر نام یک نمایشنامه کاغذی و از تولیدات جدید من و تو است. در این نمایشنامه که راوی آن آقای دکتر محمود کویر هستند برخی از داستانهای شاهنامه فردوسی همچون آفرینش، زال و رودابه، هفت خوان رستم، بیژن و منیژه و رستم و سهراب به تصویر کشیده می‌شوند.

شبکه تلویزیونی مرجان. کلیه حقوق محفوظ می باشد © Website Development by AVAMAE