Google+
همسایه‌ها
پخش بعدی:
همسایه‌هایی که ابتدا هیچ مشکلی با همدیگر ندارند، اما به زودی ناراحتی‌های کوچکی که بین‌شان اتفاق می‌افتد منجر به درگیری‌ و رودررویی آنان با همدیگر می‌شود بیشتر ببینید...

همسایه‌هایی که برای همسایه‌هایشان به طور جدی دردسرساز و خطرناک می‌شوند!

همسایه‌هایی که ابتدا هیچ مشکلی با همدیگر ندارند، اما به زودی ناراحتی‌های کوچکی که بین‌شان اتفاق می‌افتد منجر به درگیری‌ و رودررویی آنان با همدیگر می‌شود، رودررویی‌ که در ‌‌نهایت به کشمکش و خشونت یا قتل منتهی می‌شود. این مجموعه‌ی مستند-درام، داستان افرادی است که فکر می‌کنند بالاخره خانه‌ی رویایی مورد علاقه‌شان را پیدا کرده‌اند، اما همسایه‌های‌شان کاری می‌کنند تا رویای آن‌ها به کابوس تبدیل شود. در این برنامه، صحبت‌های مهم‌ترین شاهدان عینی را با بازسازی برخی از صحنه‌های مهم و خشن، ترکیب کرده‌ایم. در طول هر قسمت از این برنامه‌ی یک ساعته، روز به روز، هفته به هفته و حتا گاهی سال به سال، روابط میان این همسایه‌ها را بررسی می‌کنیم. روابطی که در اول آزار‌دهنده، سپس به تدریج بد و بد‌تر و در نهایت حتا همراه با خشونت و وحشت می‌شود. با دیدن این برنامه احتمالا با همسایه‌های خودتان با احتیاط بیشتری رفتار خواهید کرد. بینندگان این برنامه، از این به بعد قفل در خانه‌هایشان را دو بار کنترل خواهند کرد، با دقت پشت پرده‌ها را کنترل خواهند کرد و درباره‌ی اینکه برای قرض گرفتن چیزی، زنگ خانه‌ی همسایه‌شان را بزنند، بیشتر فکر خواهند کرد!

همسایه‌هایی که برای همسایه‌هایشان به طور جدی دردسرساز و خطرناک می‌شوند!

همسایه‌هایی که ابتدا هیچ مشکلی با همدیگر ندارند، اما به زودی ناراحتی‌های کوچکی که بین‌شان اتفاق می‌افتد منجر به درگیری‌ و رودررویی آنان با همدیگر می‌شود، رودررویی‌ که در ‌‌نهایت به کشمکش و خشونت یا قتل منتهی می‌شود. این مجموعه‌ی مستند-درام، داستان افرادی است که فکر می‌کنند بالاخره خانه‌ی رویایی مورد علاقه‌شان را پیدا کرده‌اند، اما همسایه‌های‌شان کاری می‌کنند تا رویای آن‌ها به کابوس تبدیل شود. در این برنامه، صحبت‌های مهم‌ترین شاهدان عینی را با بازسازی برخی از صحنه‌های مهم و خشن، ترکیب کرده‌ایم. در طول هر قسمت از این برنامه‌ی یک ساعته، روز به روز، هفته به هفته و حتا گاهی سال به سال، روابط میان این همسایه‌ها را بررسی می‌کنیم. روابطی که در اول آزار‌دهنده، سپس به تدریج بد و بد‌تر و در نهایت حتا همراه با خشونت و وحشت می‌شود. با دیدن این برنامه احتمالا با همسایه‌های خودتان با احتیاط بیشتری رفتار خواهید کرد. بینندگان این برنامه، از این به بعد قفل در خانه‌هایشان را دو بار کنترل خواهند کرد، با دقت پشت پرده‌ها را کنترل خواهند کرد و درباره‌ی اینکه برای قرض گرفتن چیزی، زنگ خانه‌ی همسایه‌شان را بزنند، بیشتر فکر خواهند کرد!

شبکه تلویزیونی مرجان. کلیه حقوق محفوظ می باشد © Website Development by AVAMAE