Google+
بهترین دوست انسان

بهترین دوست انسان

پخش بعدی
1700 دوشنبه 28 آبان 1397
1700 دوشنبه 5 آذر 1397
این برنامه با شش سگ آشنا می‌شویم که از مراکز نجات، حمایت و نگهداری سگ‌ها در سراسر بریتانیا به دقت انتخاب شده‌اند. بیشتر ببینید...

سگ همیشه بهترین دوست انسان بوده و توانسته خدمات زیادی برای ما انجام دهد. سگ‌ها را همیشه می‌توان طوری تربیت کرد که وظایف خاصی برای ما انجام دهند. ما در این برنامه، با شش سگ آشنا می‌شویم که از مراکز نجات، حمایت و نگهداری سگ‌ها در سراسر بریتانیا به دقت انتخاب شده‌اند و قرار است طوری تربیت شوند تا بتوانند به شش فرد کم‌توان با شرایط خاص کمک کنند. دو تن از بهترین و برجسته‌ترین مربی‌های سگ در بریتانیا به نام‌های «Jo-Rosie Haffenden» و «Nando Brown» دوازده هفته فرصت خواهند داشت تا با توجه به وضعیت و شرایط شش فردی که نیاز به کمک سگ‌ها دارند، شش سگ را از میان سگ‌‌های «حمایتی»  به دقت انتخاب و آن‌ها را برای انجام وظایفشان تربیت کنند. آن‌ها اعتقاد دارند که سگ‌ها توانایی‌های بالقوه‌ی زیادی دارند اما آیا می‌توانند در این فرصت کوتاه دوازده هفته‌ای این سگ‌ها را به چیزی بیشتر از یک حیوان خانگی صرف تبدیل کنند؟ این مربیان سگ چگونه می‌خواهند این سگ‌های معمولی را به سگ‌هایی تبدیل کنند که هر کدام بتوانند در موارد خاص به انسان‌های نیازمند، کمک کنند و یار و همراه آنها باشند؟

سگ همیشه بهترین دوست انسان بوده و توانسته خدمات زیادی برای ما انجام دهد. سگ‌ها را همیشه می‌توان طوری تربیت کرد که وظایف خاصی برای ما انجام دهند. ما در این برنامه، با شش سگ آشنا می‌شویم که از مراکز نجات، حمایت و نگهداری سگ‌ها در سراسر بریتانیا به دقت انتخاب شده‌اند و قرار است طوری تربیت شوند تا بتوانند به شش فرد کم‌توان با شرایط خاص کمک کنند. دو تن از بهترین و برجسته‌ترین مربی‌های سگ در بریتانیا به نام‌های «Jo-Rosie Haffenden» و «Nando Brown» دوازده هفته فرصت خواهند داشت تا با توجه به وضعیت و شرایط شش فردی که نیاز به کمک سگ‌ها دارند، شش سگ را از میان سگ‌‌های «حمایتی»  به دقت انتخاب و آن‌ها را برای انجام وظایفشان تربیت کنند. آن‌ها اعتقاد دارند که سگ‌ها توانایی‌های بالقوه‌ی زیادی دارند اما آیا می‌توانند در این فرصت کوتاه دوازده هفته‌ای این سگ‌ها را به چیزی بیشتر از یک حیوان خانگی صرف تبدیل کنند؟ این مربیان سگ چگونه می‌خواهند این سگ‌های معمولی را به سگ‌هایی تبدیل کنند که هر کدام بتوانند در موارد خاص به انسان‌های نیازمند، کمک کنند و یار و همراه آنها باشند؟

شبکه تلویزیونی مرجان. کلیه حقوق محفوظ می باشد © Website Development by AVAMAE