Google+
سمت نو
2300
پخش بعدی
2300 سه شنبه 7 فروردین 1397
0800 پنجشنبه 9 فروردین 1397
در هر قسمت از این برنامه سوژه‌های داغ و جنجالی روز مطرح میشوند و مجریان برنامه از زوایای مختلف و با نگاهی متفاوت به نقد و بررسی آنها میپردازند. بیشتر ببینید...

در سری جدید سمت نو فرانک سلیمانی و مهتاب گریمشاو همراه خواهیم بود. در هر قسمت از این برنامه سوژه‌های داغ و جنجالی روز مطرح میشوند و مجریان برنامه از زوایای مختلف و با نگاهی متفاوت به نقد و بررسی آنها میپردازند.

برای شرکت در گفتگوها، میتوانید با استفاده از #سمتنو نظرات خود را در صفحات اجتماعی مطرح کنید.

در سری جدید سمت نو فرانک سلیمانی و مهتاب گریمشاو همراه خواهیم بود. در هر قسمت از این برنامه سوژه‌های داغ و جنجالی روز مطرح میشوند و مجریان برنامه از زوایای مختلف و با نگاهی متفاوت به نقد و بررسی آنها میپردازند.

برای شرکت در گفتگوها، میتوانید با استفاده از #سمتنو نظرات خود را در صفحات اجتماعی مطرح کنید.

شبکه تلویزیونی مرجان. کلیه حقوق محفوظ می باشد © Website Development by AVAMAE