Google+
پادشاه توت
پخش بعدی
2200 سه شنبه 27 آذر 1397
2300 سه شنبه 4 دی 1397
سریال جدید و جذاب پادشاه توت از ۲۸ اسفند تا ۳ فروردین هر شب ساعت ۲۰ از من و تو بیشتر ببینید...

 توت‌عنح‌آمون که به مدت ده سال توسط وزیر قدرتمندش، و همینطور ژنرال «هرمهب»، کنترل شده، تصمیم می‌گیرد اختیار امور کشورش را خود در دست بگیرد و کسانی را که بر ضد او توطئه می‌کنند از میان بردارد. مصر در اوج قدرت است، اما هنوز در آن کشور به خاطر فرمانروایی فرعون آخناتون، ناآرامی و آشوب وجود دارد. احکام مذهبی «توت» سخت‌گیرانه است و او تمام خدایان را غیر از خدای خودش از بین می‌برد که این موضوع باعث ناآرامی بین مردم می‌شود. «آخناتون» با مسائلی که زندگی‌اش را تهدید می‌کند، ، «توت عنخ آمون» را برای فرعون شدن آماده می کند. به «توت» گفته شد باید برای حفظ سلطنت، با خواهر خودش ازدواج کند. او سپس برای تثبیت سلطنت دستور قتل پسر یکی از مدعیان را صادر می کند.

ده سال بعد، «توت» نوزده ساله به عنوان فرعون بر تخت نشسته و حالا تصمیم گرفته دستِ سه تن از مردان قدرتمند مصر را از کنترل کشور، کوتاه کند: مشاور اعظم، «وزیر آیی» و فرمانده نظامی قدرتمند

 بهترین دوست «توت»، یعنی «کا»، به او هشدار می‌دهد مردم مصر اطلاعی از وجود او ندارند. او هشدار داده که بدترین و منفورترین دشمن آنها، یعنی «میتانی»، به مرزها دست‌اندازی می‌کند و عده‌ای هم در قصر علیه او توطئه می‌کنند. «توت» می‌داند در شرایطی آسیب‌پذیر قرار دارد و یکی از دلایل آن این است که او و همسرس (خواهرش)، هنوز جانشینی ندارند.

«توت» که به‌خاطر کم‌تجربه‌گیش در شرایط ناامیدی به سرمی‌برد، تصمیم می‌گیرد از قصر خارج شود و از نزدیک مردم را ببیند. در سالن آبجوخوری، او از یک زن جوان روستایی در برابر یکی از سربازان دفاع می‌کند و خیلی سریع ارتباطی بین آن دو به‌وجود می‌آید.

سرباز دیگری که به جمع‌و‌جور کردن این غائله کمک کره بود به نام «لاگوس»، که نمی‌داند «توت» فرعون است به سرعت او را مامور کمک به از بین بردن اردوگاه جاسوسان «میتانی» می‌کند. «توت» مهارت خودش را ثابت می‌کند و دوست جدیدی پیدا می‌کند.

یک بار دیگر، «توت» می‌شنود که به فرعون اهمیت زیادی داده نمی‌شود و روحانیون که قدرت خود را تثبیت کرده‌اند، از مردم سوءاستفاده می‌کنند. در قصر، ژنرال «هرمهب» به «آیی» هشدار می‌دهد که یک بیماری از جنوب به شمال در حال گسترش پیدا کردن است و باید مراقب این شرایط خطرناک باشند.

در ادامه «توت» از سفر ماجراجویانه‌ی خود در بین مردم بازمی‌گردد و برای نخستین بار در برابر ژنرال «هرمهب» می‌ایستد. او سپس اعلام می‌کند خودش رهبری ارتش را برضد «میتانی»، به عهده خواهد گرفت.  نبرد «توت» با هزاران مرد در صحرا آغاز می‌شود و نبرد مطابق پیش بینی‌های ژنرال پیش نمی‌‌رود.

«توت» نقشه‌ای دارد و آن استفاده از «کا» به عنوان طعمه است... سرانجام پس از یک نبرد خونین مصری‌ها پیروز می‌شوند. «توت» در این نبرد به سختی مجروح می‌شود و «لاگوس» برای جلوگیری از اسیر شدن فرعون توسط «میتانی» زندانی می‌شود. «توت» تنها رها شده و شرایط سختی دارد.

 توت‌عنح‌آمون که به مدت ده سال توسط وزیر قدرتمندش، و همینطور ژنرال «هرمهب»، کنترل شده، تصمیم می‌گیرد اختیار امور کشورش را خود در دست بگیرد و کسانی را که بر ضد او توطئه می‌کنند از میان بردارد. مصر در اوج قدرت است، اما هنوز در آن کشور به خاطر فرمانروایی فرعون آخناتون، ناآرامی و آشوب وجود دارد. احکام مذهبی «توت» سخت‌گیرانه است و او تمام خدایان را غیر از خدای خودش از بین می‌برد که این موضوع باعث ناآرامی بین مردم می‌شود. «آخناتون» با مسائلی که زندگی‌اش را تهدید می‌کند، ، «توت عنخ آمون» را برای فرعون شدن آماده می کند. به «توت» گفته شد باید برای حفظ سلطنت، با خواهر خودش ازدواج کند. او سپس برای تثبیت سلطنت دستور قتل پسر یکی از مدعیان را صادر می کند.

ده سال بعد، «توت» نوزده ساله به عنوان فرعون بر تخت نشسته و حالا تصمیم گرفته دستِ سه تن از مردان قدرتمند مصر را از کنترل کشور، کوتاه کند: مشاور اعظم، «وزیر آیی» و فرمانده نظامی قدرتمند

 بهترین دوست «توت»، یعنی «کا»، به او هشدار می‌دهد مردم مصر اطلاعی از وجود او ندارند. او هشدار داده که بدترین و منفورترین دشمن آنها، یعنی «میتانی»، به مرزها دست‌اندازی می‌کند و عده‌ای هم در قصر علیه او توطئه می‌کنند. «توت» می‌داند در شرایطی آسیب‌پذیر قرار دارد و یکی از دلایل آن این است که او و همسرس (خواهرش)، هنوز جانشینی ندارند.

«توت» که به‌خاطر کم‌تجربه‌گیش در شرایط ناامیدی به سرمی‌برد، تصمیم می‌گیرد از قصر خارج شود و از نزدیک مردم را ببیند. در سالن آبجوخوری، او از یک زن جوان روستایی در برابر یکی از سربازان دفاع می‌کند و خیلی سریع ارتباطی بین آن دو به‌وجود می‌آید.

سرباز دیگری که به جمع‌و‌جور کردن این غائله کمک کره بود به نام «لاگوس»، که نمی‌داند «توت» فرعون است به سرعت او را مامور کمک به از بین بردن اردوگاه جاسوسان «میتانی» می‌کند. «توت» مهارت خودش را ثابت می‌کند و دوست جدیدی پیدا می‌کند.

یک بار دیگر، «توت» می‌شنود که به فرعون اهمیت زیادی داده نمی‌شود و روحانیون که قدرت خود را تثبیت کرده‌اند، از مردم سوءاستفاده می‌کنند. در قصر، ژنرال «هرمهب» به «آیی» هشدار می‌دهد که یک بیماری از جنوب به شمال در حال گسترش پیدا کردن است و باید مراقب این شرایط خطرناک باشند.

در ادامه «توت» از سفر ماجراجویانه‌ی خود در بین مردم بازمی‌گردد و برای نخستین بار در برابر ژنرال «هرمهب» می‌ایستد. او سپس اعلام می‌کند خودش رهبری ارتش را برضد «میتانی»، به عهده خواهد گرفت.  نبرد «توت» با هزاران مرد در صحرا آغاز می‌شود و نبرد مطابق پیش بینی‌های ژنرال پیش نمی‌‌رود.

«توت» نقشه‌ای دارد و آن استفاده از «کا» به عنوان طعمه است... سرانجام پس از یک نبرد خونین مصری‌ها پیروز می‌شوند. «توت» در این نبرد به سختی مجروح می‌شود و «لاگوس» برای جلوگیری از اسیر شدن فرعون توسط «میتانی» زندانی می‌شود. «توت» تنها رها شده و شرایط سختی دارد.

شبکه تلویزیونی مرجان. کلیه حقوق محفوظ می باشد © Website Development by AVAMAE