Google+
بحران جوانی

بحران جوانی

پخش بعدی
1700 جمعه 29 دی 1396
جوانان مهمترین نسل هر کشوری‌ اند. نه تنها بازار کار و اقتصاد به موفقیت این قشر بستگی داره، بلکه آینده سیاسی و اجتماعی کشور هم دست آنهاست. اما از این پتانسیل چطور باید استفاده کرد تا نسل جوان نسلی موفق بیشتر ببینید...

جوانان مهمترین نسل هر کشوری‌ اند. نه تنها بازار کار و اقتصاد به موفقیت این قشر بستگی داره، بلکه آینده سیاسی و اجتماعی کشور هم دست آنهاست. اما از این پتانسیل چطور باید استفاده کرد تا نسل جوان نسلی موفق با آینده‌ای پربار باشد؟ با اینکه بیشتر از ۶۰% جمعیت ایران زیر ۳۰ سال است، آنها سهم کمی‌ از اقتصاد و تصمیم گیری‌های سیاسی و اجتماعی دارند و همین باعث شده بحث آینده جوانان ایرانی بحثی‌ داغ و جنجالی باشد. شهر تورنتو به تازگی "بهترین شهر برای زندگی‌ جوانان" شناخته شده است. تارا به این شهر سفر می‌کند تا با بررسی‌ عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌، نگاهی‌ به راهکارهای مثبت موفقیت این قشر بیاندازد.

 

جوانان مهمترین نسل هر کشوری‌ اند. نه تنها بازار کار و اقتصاد به موفقیت این قشر بستگی داره، بلکه آینده سیاسی و اجتماعی کشور هم دست آنهاست. اما از این پتانسیل چطور باید استفاده کرد تا نسل جوان نسلی موفق با آینده‌ای پربار باشد؟ با اینکه بیشتر از ۶۰% جمعیت ایران زیر ۳۰ سال است، آنها سهم کمی‌ از اقتصاد و تصمیم گیری‌های سیاسی و اجتماعی دارند و همین باعث شده بحث آینده جوانان ایرانی بحثی‌ داغ و جنجالی باشد. شهر تورنتو به تازگی "بهترین شهر برای زندگی‌ جوانان" شناخته شده است. تارا به این شهر سفر می‌کند تا با بررسی‌ عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌، نگاهی‌ به راهکارهای مثبت موفقیت این قشر بیاندازد.

 

شبکه تلویزیونی مرجان. کلیه حقوق محفوظ می باشد © Website Development by AVAMAE