Google+
13369

رازهای آرورا - بازی ناپدید شدن

در نمای بستهی کالج (لاورنستون) در شب، مجسمهای توسط یک گروه از مردان جوان که چهرههایشان دیده نمیشود تخریب میشود؛ یک سطل رنگ روی این اثر هنری عجیب و غریب پاشیده شده است. روز بعد، مادر (آرورا تیگاردن)، (کندیس کمرون بور)، (آیدا)، (با بازی ماریلو هنر)، از پرفسور خوشتیپی که اخیرا به منزلی در همسایگی (آرورا) نقل مکان کرده تعریف میکند. (کلیتون هریسون)، (توماس المز)، که در کالج (لاورنستون) با پسر خالهی (آرورا)، (فیلیپ پایفر)، (دیلن اسلون)، همکلاس است، به جرم این تخطی از قانون بازداشت میشود.
عصر روز بعد، (فیلیپ) برای مهمانی شام تولدش با (رو) و (آیدا) تاخیر میکند، و در جواب تماس (رو) میگوید بیمار شده و قادر به آمدن نیست. ظاهرا مشکلی پیش آمده، پس (آرورا) برای دیدن او به خوابگاه میرود اما متوجه میشود او و هم اتاقیش آنجا نیستند. کمی بعد (آرورا) پشت یک سالن زیبایی جسد دوست دختر هم اتاقی (فیلیپ) را پیدا میکند و از آنجایی که هنوز خبری از (فیلیپ) و (جاش) نیست احساس میکند برای تبرئه شدن (فیلیپ) از هر گونه سوء ظن باید این معما را حل کند. انجام این کار و یک قدم جلوتر بودن از کارآگاه جنایی (لاورنستون)، (آرتور اسمیت)، (پیتر بنسون)، طبق معمول دشوار خواهد بود. به کمک همسایهی خوشتیپ جدید (نیک میلر)، (نایل مدر)، که ظاهرا به اندازهی (رو) مشتاق حل کردن این معماست، همینطور (جیسن دیل)، (جیمز ریتینگر)، و (سلی الیسون)، (لکسا دوآ)، اعضای (کلوب قاتلین حقیقی)، (آرورا تیگاردن)، که روزها یک کتابدار و شبها رمز گشای معماهای پیچیدهی جنایی است غرق ماجرا میشود.
پیش از این که آخرین قسمت این معما هم حل شود، (آرورا) و دوستان کارآگاهش در هر گوشه از دروغهای پی در پی پرده برمیدارند. همچنین فاش میکنند که یک نقشهی آدم ربایی از مسیر منحرف شده، یک آدم ربایی واقعی اتفاق افتاده، یک ناظر بی گناه به شکل غم انگیزی جانش را از دست داده، و یک اقدام پوششی موجب از هم پاشیدن خانوادهای که زمانی خوشبخت بوده و هر چه از زندگی میخواستند را داشتهاند خواهد شد.

شبکه تلویزیونی مرجان. کلیه حقوق محفوظ می باشد © Website Development by AVAMAE