Google+
10648

منزل رضا شاه

رضا شاه در تبعید در جزیره موریس: 
کشتی رضا شاه که به منظور تبعید او از خلیج فارس روانه هند شد پس از ساعاتی توقف در بندر بمبی دوباره به راه افتاد. به محلی نامعلوم که به جز کاپیتان کشتی و مامور انگلیسی که رضا شاه را همراهی میکرد هیچکس از آن خبر نداشت. در این بین بریتانیا اقامتگاهی برای او در یکی از محله های خوب موریس ترتیب میدهد که امروزه هم ملک ایران محسوب میشود.. اقامتگاهی که ما پس از ۶۶ سال آن را در این جزیره پیدا کردیم. 
شبکه تلویزیونی مرجان. کلیه حقوق محفوظ می باشد © Website Development by AVAMAE