Google+

آیا تاکنون رویای کار در یک شبکه تلویزیونی را داشته اید؟ بطوریکه روزهای خود را در یک محیط فعال و پرهیجان با افرادی مثل خودتان سپری کرده, گرد هم جمع شوید و اثری پویا، ماندگار و آموزنده یا سرگرم کننده بسازید؟

تلویزیون فقط آنچه که شما از صفحه تلویزیونی می بینید نیست.کار سخت اصلی که بینندگان نمی بینند پشت دوربین ها، در اتاقهای ویرایش، در طول جلسات تولید و در ذهن نویسندگان و برنامه سازان واقع شده که چندان ساده نیست و می تواند شامل صرف ساعات زیاد و لحظاتی توام با وحشت باشد اما هرگر خالی از لذت، انرژی و رفاقت نیست و اینها باعث کیفیت ساخت هر دقیقه و تلاش ارزنده می شوند.

اگر فکر می کنید شما برای همکاری با تلویزیون من و تو دارای تجربه فنی کافی، دید بیطرفانه، توانایی انجام کارهای گروهی و قدرت بیان بالا هستید، ما خواهان شما در تیم خود هستیم. ما در حال استخدام رده های گوناگونی از موقعیتهای شغلی هستیم و همانطور که تجربیات شما در گذشته مهم است, مساله دیگری که به همان اندازه برای ما مهم می باشد، شخصیت شماست.پس تصمیم خود را عملی کرده و به ما ایمیل بزنید.

شبکه تلویزیونی مرجان. کلیه حقوق محفوظ می باشد © Designed & Developed by AVAMAE