Google+
دیدگاه

دیدگاه

2300
پخش بعدی
2300 دوشنبه 1 مرداد 1397
1400 پنجشنبه 4 مرداد 1397
دیدگاه برنامه ای است در چهار قسمت که به ایرانیان خلاق در سراسر دنیا این فرصت را میدهد تا ایده هایی که ارزش گسترش دارند را با دیگران به اشتراک بگذارند. بیشتر ببینید...

دیدگاه برنامه ای است در چهار قسمت که به ایرانیان خلاق در سراسر دنیا این فرصت را میدهد تا ایده هایی که ارزش گسترش دارند را با دیگران به اشتراک بگذارند. این ایده‌ها ممکن است در هر زمینه‌ای باشند. از تکنولوژی و پزشکی گرفته تا روانشناسی، حقوق، تاریخ و یا هنر.
 

دیدگاه برنامه ای است در چهار قسمت که به ایرانیان خلاق در سراسر دنیا این فرصت را میدهد تا ایده هایی که ارزش گسترش دارند را با دیگران به اشتراک بگذارند. این ایده‌ها ممکن است در هر زمینه‌ای باشند. از تکنولوژی و پزشکی گرفته تا روانشناسی، حقوق، تاریخ و یا هنر.
 

شبکه تلویزیونی مرجان. کلیه حقوق محفوظ می باشد © Website Development by AVAMAE