Google+
جدال با یخ
هر ساله دو ماه از سال، یك گروه استثنایی به سرزمین‌های مردابی محدودۀ قطبی كانادا می‌روند تا یكی از خطرناك‌ترین كارهایی كه در دنیا وجود دارد، برعهده گیرند. در سرمای كشنده زمستان، رانندگان كامیون‌های غول بیشتر ببینید...

هر ساله دو ماه از سال، یك گروه استثنایی به سرزمین‌های مردابی محدودۀ قطبی كانادا می‌روند تا یكی از خطرناك‌ترین كارهایی كه در دنیا وجود دارد، برعهده گیرند. در سرمای كشنده زمستان، رانندگان كامیون‌های غول‌آسای ۱۸چرخ، تجهیزات و امكانات لازم معادنی را كه در صدها كیلومتر دورتر قرار گرفته‌اند، حمل می‌كنند. در بوران برف و یخ این رانندگان از عرصۀ دریاچه‌های یخ زده باید گذر نمایند. هر یك از این مردان برای بقای خود تجربه اندوخته‌اند. به نحوی كه می‌توانند در هوای ده‌ها درجه زیر صفر كامیون خراب را تعمیر و در صورت فرو رفتن كامیون در یخ‌های دریاچه ظرف چند ثانیه خود را به ساحل نجات برسانند. در آن سوی جاده یخ معدنچیان زندگی می‌كنند كه حیات‌شان هر سال به موفقیت این رانندگان در رسیدن به پایگاه آنان وابسته است. این داستان‌ها به صورت مداوم بینندگان را در جریان این سفر از زمانی كه رانندگان باتجربه و بی‌تجربه در اول فصل ثبت نام می‌كنند تا زمانی كه آخرین كامیون به محوطه باربری باز گردد، قرار می‌دهد.

هر ساله دو ماه از سال، یك گروه استثنایی به سرزمین‌های مردابی محدودۀ قطبی كانادا می‌روند تا یكی از خطرناك‌ترین كارهایی كه در دنیا وجود دارد، برعهده گیرند. در سرمای كشنده زمستان، رانندگان كامیون‌های غول‌آسای ۱۸چرخ، تجهیزات و امكانات لازم معادنی را كه در صدها كیلومتر دورتر قرار گرفته‌اند، حمل می‌كنند. در بوران برف و یخ این رانندگان از عرصۀ دریاچه‌های یخ زده باید گذر نمایند. هر یك از این مردان برای بقای خود تجربه اندوخته‌اند. به نحوی كه می‌توانند در هوای ده‌ها درجه زیر صفر كامیون خراب را تعمیر و در صورت فرو رفتن كامیون در یخ‌های دریاچه ظرف چند ثانیه خود را به ساحل نجات برسانند. در آن سوی جاده یخ معدنچیان زندگی می‌كنند كه حیات‌شان هر سال به موفقیت این رانندگان در رسیدن به پایگاه آنان وابسته است. این داستان‌ها به صورت مداوم بینندگان را در جریان این سفر از زمانی كه رانندگان باتجربه و بی‌تجربه در اول فصل ثبت نام می‌كنند تا زمانی كه آخرین كامیون به محوطه باربری باز گردد، قرار می‌دهد.

شبکه تلویزیونی مرجان. کلیه حقوق محفوظ می باشد © Website Development by AVAMAE