Google+
ماجراجویی های ارزان

ماجراجویی های ارزان

1330
پخش بعدی
یک مجموعه تلویزیونی به زبان فارسی بر پایه مسافرت ارزان به کشورهای مختلف و بازدید از مناطق توریستی است، در این مجموعه بیننده شاهد خواهد بود که چگونه می توان با هزینه کم به کشورهای مختلف سفر کرد بیشتر ببینید...

 یک مجموعه تلویزیونی به زبان فارسی بر پایه مسافرت ارزان به کشورهای مختلف و بازدید از
مناطق توریستی است، در این مجموعه بیننده شاهد خواهد بود که چگونه می توان با هزینه کم به کشورهای مختلف سفر کرد
و از دیدن مکانهای توریستی لذت برد، این مجموعه همچنین اطلاعاتی راجع به فرهنگ، نحوه زندگی، ادیان و تاریخ کشورهای مختلف نیز ارائه می دهد.

 یک مجموعه تلویزیونی به زبان فارسی بر پایه مسافرت ارزان به کشورهای مختلف و بازدید از
مناطق توریستی است، در این مجموعه بیننده شاهد خواهد بود که چگونه می توان با هزینه کم به کشورهای مختلف سفر کرد
و از دیدن مکانهای توریستی لذت برد، این مجموعه همچنین اطلاعاتی راجع به فرهنگ، نحوه زندگی، ادیان و تاریخ کشورهای مختلف نیز ارائه می دهد.

شبکه تلویزیونی مرجان. کلیه حقوق محفوظ می باشد © Website Development by AVAMAE