Google+
شهر قصه

شهر قصه

شهر قصّه حکایت انسانهای ساخته ذهن یک قصّه گو است. انسانهایی که ماسک حیوانات را به چهره دارند و به دنیای پر از ریا و دروغ کوچکشان خو گرفته اند. بیشتر ببینید...

شهر قصّه حکایت انسانهای ساخته ذهن یک قصّه گو است. انسانهایی که ماسک حیوانات را به چهره دارند و به دنیای پر از ریا و دروغ کوچکشان خو گرفته اند. یک روز یک انسان جدید به شهر وارد می‌‌شود و به رنگ آنها در میاید و هویت خود را از دست می‌‌دهد. (بیژن مفید) این نمایشنامه در زمان خود با محبوبیت بسیاری روبرو شد و از آن زمان تاکنون نیز توانسته در قلب بسیاری از مردم جای پیدا کند. تلاش ما در این فیلم بر این بوده تا با استفاده از هنر انیمیشن، این دستان خاطره انگیز را دوباره زنده کنیم تا بدین وسیله یکی‌ از شاهکارهای هنر درماتیک ایران به نسل جدید دوباره معرفی‌ شود. این مجموعه ادای دینی است به هنر و فرهنگ غنی ایران زمین.
صدا پیشگان نمایش:
قصّه گو - جمیله ندایی
روباه، ملا، معلم - بیژن مفید‌
خرس، رمال، کارمند ثبت احوال - بهمن مفید
خر، خرّاط، کارگر - محمود استاد محمد
میمون، مطرب، روشنفکر - آرش استاد محمد
فیل، غریبه - حسین والا منش
سگ، عطار - فرهاد صوفی
بز، بزاز - بیژن مفید
موش، جوان عاشق - هومن مفید
خاله سوسکه، دختر جوان - تهمینه مدنی
شتر، نقال، نماد مال - بیژن مفید‌
اسب - سهیل سوزنی

شهر قصّه حکایت انسانهای ساخته ذهن یک قصّه گو است. انسانهایی که ماسک حیوانات را به چهره دارند و به دنیای پر از ریا و دروغ کوچکشان خو گرفته اند. یک روز یک انسان جدید به شهر وارد می‌‌شود و به رنگ آنها در میاید و هویت خود را از دست می‌‌دهد. (بیژن مفید) این نمایشنامه در زمان خود با محبوبیت بسیاری روبرو شد و از آن زمان تاکنون نیز توانسته در قلب بسیاری از مردم جای پیدا کند. تلاش ما در این فیلم بر این بوده تا با استفاده از هنر انیمیشن، این دستان خاطره انگیز را دوباره زنده کنیم تا بدین وسیله یکی‌ از شاهکارهای هنر درماتیک ایران به نسل جدید دوباره معرفی‌ شود. این مجموعه ادای دینی است به هنر و فرهنگ غنی ایران زمین.
صدا پیشگان نمایش:
قصّه گو - جمیله ندایی
روباه، ملا، معلم - بیژن مفید‌
خرس، رمال، کارمند ثبت احوال - بهمن مفید
خر، خرّاط، کارگر - محمود استاد محمد
میمون، مطرب، روشنفکر - آرش استاد محمد
فیل، غریبه - حسین والا منش
سگ، عطار - فرهاد صوفی
بز، بزاز - بیژن مفید
موش، جوان عاشق - هومن مفید
خاله سوسکه، دختر جوان - تهمینه مدنی
شتر، نقال، نماد مال - بیژن مفید‌
اسب - سهیل سوزنی

شبکه تلویزیونی مرجان. کلیه حقوق محفوظ می باشد © Website Development by AVAMAE