Google+
ارزش هنر معاصر با تارا
دنیای هنر دنیای وسیع و پیچیده‌ای هست. به خصوص وقتی‌ در مورد بازار و ارزش آثار هنری حرف می‌زنیم. همراه با تارا به لندن و برلین، ۲ مرکز مطرح هنری در دنیا خواهیم رفت بیشتر ببینید...

دنیای هنر دنیای وسیع و پیچیده‌ای هست. به خصوص وقتی‌ در مورد بازار و ارزش آثار هنری حرف می‌زنیم. همراه با تارا به لندن و برلین، ۲ مرکز مطرح هنری در دنیا خواهیم رفت تا با پشت پرده آنچه در این جامعه میگذره آشنا بشیم. 

دنیای هنر دنیای وسیع و پیچیده‌ای هست. به خصوص وقتی‌ در مورد بازار و ارزش آثار هنری حرف می‌زنیم. همراه با تارا به لندن و برلین، ۲ مرکز مطرح هنری در دنیا خواهیم رفت تا با پشت پرده آنچه در این جامعه میگذره آشنا بشیم. 

شبکه تلویزیونی مرجان. کلیه حقوق محفوظ می باشد © Website Development by AVAMAE