Google+
زمین سیاره خطرناک

زمین سیاره خطرناک

پخش بعدی
1800 چهارشنبه 2 مرداد 1398
0600 شنبه 5 مرداد 1398
در این مجموعه برنامه همراه با گروهی از برجسته‌ترین دانشمندان جهان و با استفاده از تصاویر ارزشمند و کمیاب و با به‌کارگیری آخرین تکنولوژی روز، با چگونگی وقوع پدیده‌های شگفت‌انگیز زمین و ماهیت آن‌ها به ش بیشتر ببینید...

در این مجموعه برنامه همراه با گروهی از برجسته‌ترین دانشمندان جهان و با استفاده از تصاویر ارزشمند و کمیاب و با به‌کارگیری آخرین تکنولوژی روز، با چگونگی وقوع پدیده‌های شگفت‌انگیز زمین و ماهیت آن‌ها به شکلی دیدنی و جذاب آشنا خواهیم شد.
در پنج سال اخیر، انقلابی در تکنولوژی تصویربرداری به‌وجود آمده که در نتیجه‌ی آن حالا ما به تصاویری بی‌نظیر از پدیده‌های شگفت‌انگیز طبیعی - آن هم با کیفیت خوب و با جزییات بسیار دقیق- دسترسی داریم؛ تصویرهایی که تهیه‌شان زمانی به تجهیزات خاص و ماه‌ها برنامه‌ریزی نیاز داشت، اما حالا با تلفن‌های هوشمند شاهدان عینی هم قابل تهیه است. مجموعه‌ی این تصویرها به منبعی بسیار با ارزش برای دانشمندان تبدیل شده تا با استفاده از آن مرزهای علم و دانش بشر را گسترش دهند. در این برنامه با دسترسی به فیلم‌های بی نظیر و ارزشمند، از آخرین یافته‌های علمی درباره‌ی پدیده‌های طبیعی بی‌نظیر زمین رمزگشایی خواهیم کرد. در هر قسمت از این مجموعه برنامه تمرکز ما روی پدید‌های متفاوتی خواهد بود مانند: آتشفشان، توفان، بهمن، کوه‌های یخ، توفند و رعد‌و‌برق. همچنین به شکلی جذاب و سرگرم‌کننده شاهد تجربیات و آزمایش‌های برجسته‌ترین دانشمندان جهان برای رمزگشایی از تصاویر تهیه شده خواهیم بود تا به‌ ساده‌ترین شکل با علم آشنا شویم.

 

در این مجموعه برنامه همراه با گروهی از برجسته‌ترین دانشمندان جهان و با استفاده از تصاویر ارزشمند و کمیاب و با به‌کارگیری آخرین تکنولوژی روز، با چگونگی وقوع پدیده‌های شگفت‌انگیز زمین و ماهیت آن‌ها به شکلی دیدنی و جذاب آشنا خواهیم شد.
در پنج سال اخیر، انقلابی در تکنولوژی تصویربرداری به‌وجود آمده که در نتیجه‌ی آن حالا ما به تصاویری بی‌نظیر از پدیده‌های شگفت‌انگیز طبیعی - آن هم با کیفیت خوب و با جزییات بسیار دقیق- دسترسی داریم؛ تصویرهایی که تهیه‌شان زمانی به تجهیزات خاص و ماه‌ها برنامه‌ریزی نیاز داشت، اما حالا با تلفن‌های هوشمند شاهدان عینی هم قابل تهیه است. مجموعه‌ی این تصویرها به منبعی بسیار با ارزش برای دانشمندان تبدیل شده تا با استفاده از آن مرزهای علم و دانش بشر را گسترش دهند. در این برنامه با دسترسی به فیلم‌های بی نظیر و ارزشمند، از آخرین یافته‌های علمی درباره‌ی پدیده‌های طبیعی بی‌نظیر زمین رمزگشایی خواهیم کرد. در هر قسمت از این مجموعه برنامه تمرکز ما روی پدید‌های متفاوتی خواهد بود مانند: آتشفشان، توفان، بهمن، کوه‌های یخ، توفند و رعد‌و‌برق. همچنین به شکلی جذاب و سرگرم‌کننده شاهد تجربیات و آزمایش‌های برجسته‌ترین دانشمندان جهان برای رمزگشایی از تصاویر تهیه شده خواهیم بود تا به‌ ساده‌ترین شکل با علم آشنا شویم.

 

شبکه تلویزیونی مرجان. کلیه حقوق محفوظ می باشد © Website Development by AVAMAE