Google+
نابودی جهان با ده اتفاق
2300
پخش بعدی
1000 چهارشنبه 4 بهمن 1396
2300 چهارشنبه 4 بهمن 1396
فجایعی هستند که در صورت وقوع سیاره‌ی زمین را نابود خواهند کرد. بررسى‌هاى علمى هم نشان داده بروز این فجایع عواقب ویرانگری برای حیات روی زمین خواهد داشت. بیشتر ببینید...

برخورد سیارک‌ها با زمین، سیاه چاله‌ها، فوران پرتو گاما، فوران‌های عظیم آتشفشانی، جنگ اتمی و … فجایعی هستند که در صورت وقوع سیاره‌ی زمین را نابود خواهند کرد. بررسى‌هاى علمى هم نشان داده بروز این فجایع عواقب ویرانگری برای حیات روی زمین خواهد داشت.  در این برنامه با استفاده از تصویرسازی‌های پیشرفته و بى‌نظير کامپیوتری به طور دقیق و علمی با ده فاجعه ويرانگر براى زمين و عواقب آن آشنا شده و بررسی خواهیم کرد که هر کدام از این فجایع چگونه زمین را نابود خواهند کرد و اینکه انسان چگونه می‌تواند از پیش تمهیداتی در برابر این فجایع بیندیشد...

برخورد سیارک‌ها با زمین، سیاه چاله‌ها، فوران پرتو گاما، فوران‌های عظیم آتشفشانی، جنگ اتمی و … فجایعی هستند که در صورت وقوع سیاره‌ی زمین را نابود خواهند کرد. بررسى‌هاى علمى هم نشان داده بروز این فجایع عواقب ویرانگری برای حیات روی زمین خواهد داشت.  در این برنامه با استفاده از تصویرسازی‌های پیشرفته و بى‌نظير کامپیوتری به طور دقیق و علمی با ده فاجعه ويرانگر براى زمين و عواقب آن آشنا شده و بررسی خواهیم کرد که هر کدام از این فجایع چگونه زمین را نابود خواهند کرد و اینکه انسان چگونه می‌تواند از پیش تمهیداتی در برابر این فجایع بیندیشد...

شبکه تلویزیونی مرجان. کلیه حقوق محفوظ می باشد © Website Development by AVAMAE