Google+
ردپای هیتلر
پخش بعدی:
2300 یکشنبه 17 شهریور 1398
0300 پنجشنبه 21 شهریور 1398
آیا آدولف هیتلر پس از شکست آلمان در جنگ جهانی دوم واقعن خودکشی کرده یا به آمریکای جنوبی فرار کرده است؟ بیشتر ببینید...

آیا آدولف هیتلر پس از شکست آلمان در جنگ جهانی دوم واقعن خودکشی کرده یا به آمریکای جنوبی فرار کرده است؟ گروهی از محققان پرونده‌های جنایتکاران جنگی تحقیق می‌کنند: بررسی دوباره‌ی یکی از پرونده‌های مسکوت‌مانده‌ی «اف.بی.آی» پس از هفتاد سال، برای یافتن پاسخ نهایی یک پرسش: سرنوشت هیتلر پس از شکست آلمان در جنگ جهانی دوم چه بوده؟

در اوایل سال ۲۰۱۴، «اف.بی.آی» صدها پرونده‌ی محرمانه را آزاد کرد که نشان می دادند ممکن است هیتلر خودکشی نکرده باشد و پس از سقوط آلمان در جنگ جهانی دوم به آمریکای جنوبی فرار کرده باشد. در یک یادداشت از «جی.ادگاد هوور» - اولین گرداننده و رییس تحقیقات فدرال آمریکا- از دوران پس از جنگ جهانی دوم آمده است: مقامات آمریکایی نتوانسته‌اند جسد هیتلر را در آلمان پیدا کنند و هیچ منبع معتبری که تایید کند هیتلر مرده است نیز وجود ندارد. کارشناسان این برنامه با در دست داشتن پرونده‌های «اف.بی.آی» و مجهز بودن به پیشرفته‌ترین تکنولوژی‌ها، این موضوع را مانند یک پرونده‌ی قتل در دنیای مدرن امروزی بررسی می‌کنند. آنها درباره‌ی احتمال فرار هیتلر به جنگل‌های آرژانتین تحقیق می‌کنند و هم‌چنین برای جمع‌آوری مدارک درباره‌ی «یوبوت» ‌گمشده‌ای که ممکن است هیتلر از آن برای فرار به آمریکای جنوبی استفاده کرده باشد به غواصی در آب‌ها خواهند پرداخت. کارشناسان این برنامه برای بررسی احتمال ساختگی و جعلی بودن مرگ هیتلر، پرونده‌های شاهدان عینی و پزشک قانونی در این‌باره را نیز بررسی می‌کنند. با دسترسی به پرونده‌های مهم محرمانه و در دست داشتن سرنخ‌های بااهمیت و هم‌چنین استفاده از تکنولوژی مدرن، مرگ بحث‌برانگیز هیتلر را بررسی می کنیم تا بتوانیم از اسرار مرگ یکی از بزرگ‌ترین جنایتکاران تاریخ پرده برداریم.

آیا آدولف هیتلر پس از شکست آلمان در جنگ جهانی دوم واقعن خودکشی کرده یا به آمریکای جنوبی فرار کرده است؟ گروهی از محققان پرونده‌های جنایتکاران جنگی تحقیق می‌کنند: بررسی دوباره‌ی یکی از پرونده‌های مسکوت‌مانده‌ی «اف.بی.آی» پس از هفتاد سال، برای یافتن پاسخ نهایی یک پرسش: سرنوشت هیتلر پس از شکست آلمان در جنگ جهانی دوم چه بوده؟

در اوایل سال ۲۰۱۴، «اف.بی.آی» صدها پرونده‌ی محرمانه را آزاد کرد که نشان می دادند ممکن است هیتلر خودکشی نکرده باشد و پس از سقوط آلمان در جنگ جهانی دوم به آمریکای جنوبی فرار کرده باشد. در یک یادداشت از «جی.ادگاد هوور» - اولین گرداننده و رییس تحقیقات فدرال آمریکا- از دوران پس از جنگ جهانی دوم آمده است: مقامات آمریکایی نتوانسته‌اند جسد هیتلر را در آلمان پیدا کنند و هیچ منبع معتبری که تایید کند هیتلر مرده است نیز وجود ندارد. کارشناسان این برنامه با در دست داشتن پرونده‌های «اف.بی.آی» و مجهز بودن به پیشرفته‌ترین تکنولوژی‌ها، این موضوع را مانند یک پرونده‌ی قتل در دنیای مدرن امروزی بررسی می‌کنند. آنها درباره‌ی احتمال فرار هیتلر به جنگل‌های آرژانتین تحقیق می‌کنند و هم‌چنین برای جمع‌آوری مدارک درباره‌ی «یوبوت» ‌گمشده‌ای که ممکن است هیتلر از آن برای فرار به آمریکای جنوبی استفاده کرده باشد به غواصی در آب‌ها خواهند پرداخت. کارشناسان این برنامه برای بررسی احتمال ساختگی و جعلی بودن مرگ هیتلر، پرونده‌های شاهدان عینی و پزشک قانونی در این‌باره را نیز بررسی می‌کنند. با دسترسی به پرونده‌های مهم محرمانه و در دست داشتن سرنخ‌های بااهمیت و هم‌چنین استفاده از تکنولوژی مدرن، مرگ بحث‌برانگیز هیتلر را بررسی می کنیم تا بتوانیم از اسرار مرگ یکی از بزرگ‌ترین جنایتکاران تاریخ پرده برداریم.

شبکه تلویزیونی مرجان. کلیه حقوق محفوظ می باشد © Website Development by AVAMAE