Google+
حیوانات چگونه فکر می‌کنند

حیوانات چگونه فکر می‌کنند

پخش بعدی:
0900 شنبه 7 اردیبهشت 1398
0900 یکشنبه 8 اردیبهشت 1398
آیا حیوانات فکر می‌کنند؟ آن‌ها چه چیزهایی می‌دانند؟ علم چگونه ذهن حیوانات را رمزگشایی می‌کند؟ در این برنامه از شیوه‌های حل مسائل توسط حیوانات، درک احساسی آن‌ها و نیرو و میزان پیچیدگی ... بیشتر ببینید...

آیا حیوانات فکر می‌کنند؟ آن‌ها چه چیزهایی می‌دانند؟ علم چگونه ذهن حیوانات را رمزگشایی می‌کند؟ 

در این برنامه از شیوه‌های حل مسائل توسط حیوانات، درک احساسی آن‌ها و نیرو و میزان پیچیدگی شیوه‌های ارتباطی آن‌ها رمزگشایی خواهیم کرد همچنین این برنامه‌ی هیجان‌انگیز و جذاب به بررسی این موارد در سه حیوان می‌پردازد: سگ‌ها، پرنده‌ها و دلفین‌ها.

آیا حیوانات فکر می‌کنند؟ آن‌ها چه چیزهایی می‌دانند؟ علم چگونه ذهن حیوانات را رمزگشایی می‌کند؟ 

در این برنامه از شیوه‌های حل مسائل توسط حیوانات، درک احساسی آن‌ها و نیرو و میزان پیچیدگی شیوه‌های ارتباطی آن‌ها رمزگشایی خواهیم کرد همچنین این برنامه‌ی هیجان‌انگیز و جذاب به بررسی این موارد در سه حیوان می‌پردازد: سگ‌ها، پرنده‌ها و دلفین‌ها.

شبکه تلویزیونی مرجان. کلیه حقوق محفوظ می باشد © Website Development by AVAMAE