Google+
انقلاب ۵۷
پخش بعدی
2200 شنبه 14 بهمن 1396
1430 یکشنبه 15 بهمن 1396
این مستند از چند ویژگی خاص برخوردار است، مستندی بیش از ۸ ساعت و بصورت سریال پنج قسمتی ساخته شده است بیشتر ببینید...

جمع‌آوری فیلم‌های نایاب و کمتردیده شده، از گردآوری گزارش‌های خبری از خبرگزاری‌های معتبر تا جمع‌آوری عکس‌ها و مستندات برای نوشتن متن این مستند ماه‌ها به طول انجامید. از اوایل پاییز سال گذشته نوشتن متن مستند «انقلاب ۵۷» آغاز شد و بعد از بازنویسی‌های متعدد، تهیه نهایی این مستند آغاز شد.

این مستند از چند ویژگی خاص برخوردار است، مستندی بیش از ۸ ساعت و بصورت سریال پنج قسمتی ساخته شده است و کامل‌ترین مجموعه فیلم‌ها و مستندات در این مجموعه ارایه می‌شود. ساعت‌های زیادی فیلم دیده نشده از تلویزیون ملی ایران به همراه خبرگزاری‌های معتبر غیر ایرانی در این مستند استفاده شده.

از ویژگی‌های دیگر این مجموعه، ساختار پیچیده آن است به نحوی که در هر اتفاقی که رخ می‌دهد، به پیشنه‌ی آن هم پرداخته می‌شود و همچنین هر زمان به یکی از شخصیت‌های اصلی آن اشاره می‌شود به گذشته او هم ارجاع می‌شود تا به مخاطبان نگاهی جامع به اتفاقات آن دوره بدهد.

جمع‌آوری فیلم‌های نایاب و کمتردیده شده، از گردآوری گزارش‌های خبری از خبرگزاری‌های معتبر تا جمع‌آوری عکس‌ها و مستندات برای نوشتن متن این مستند ماه‌ها به طول انجامید. از اوایل پاییز سال گذشته نوشتن متن مستند «انقلاب ۵۷» آغاز شد و بعد از بازنویسی‌های متعدد، تهیه نهایی این مستند آغاز شد.

این مستند از چند ویژگی خاص برخوردار است، مستندی بیش از ۸ ساعت و بصورت سریال پنج قسمتی ساخته شده است و کامل‌ترین مجموعه فیلم‌ها و مستندات در این مجموعه ارایه می‌شود. ساعت‌های زیادی فیلم دیده نشده از تلویزیون ملی ایران به همراه خبرگزاری‌های معتبر غیر ایرانی در این مستند استفاده شده.

از ویژگی‌های دیگر این مجموعه، ساختار پیچیده آن است به نحوی که در هر اتفاقی که رخ می‌دهد، به پیشنه‌ی آن هم پرداخته می‌شود و همچنین هر زمان به یکی از شخصیت‌های اصلی آن اشاره می‌شود به گذشته او هم ارجاع می‌شود تا به مخاطبان نگاهی جامع به اتفاقات آن دوره بدهد.

شبکه تلویزیونی مرجان. کلیه حقوق محفوظ می باشد © Website Development by AVAMAE