Google+
کارنامه - چهار دهه جمهوری اسلامی

کارنامه - چهار دهه جمهوری اسلامی

در برنامه کارنامه، کارشناسان و متخصصان با استفاده از آمار، ارقام، تصاویر و داده ها عملکرد و سیاست گذاریهای جمهوری اسلامی در زمینه‌های اقتصاد، محیط زیست، بیشتر ببینید...

در برنامه کارنامه، کارشناسان و متخصصان با استفاده از آمار، ارقام، تصاویر و داده ها عملکرد و سیاست گذاریهای جمهوری اسلامی در زمینه‌های اقتصاد، محیط زیست، عدالت اجتماعی، سیستم قضایی، سیاست داخلی و سیاست خارجی را در طول چهل سال ودر شش قسمت مرور کرده و برای اولین بار شما از طریق اپ منوتو نمره این کارنامه را در زمینه های مختلف تعیین میکنند. در آخرین قسمت این برنامه نمره کارنامه جمهوری اسلامی در این زمینه ها و به طور کلی مشخص  و توسط کارشناسان و تحلیلگران بررسی میشود. 

در برنامه کارنامه، کارشناسان و متخصصان با استفاده از آمار، ارقام، تصاویر و داده ها عملکرد و سیاست گذاریهای جمهوری اسلامی در زمینه‌های اقتصاد، محیط زیست، عدالت اجتماعی، سیستم قضایی، سیاست داخلی و سیاست خارجی را در طول چهل سال ودر شش قسمت مرور کرده و برای اولین بار شما از طریق اپ منوتو نمره این کارنامه را در زمینه های مختلف تعیین میکنند. در آخرین قسمت این برنامه نمره کارنامه جمهوری اسلامی در این زمینه ها و به طور کلی مشخص  و توسط کارشناسان و تحلیلگران بررسی میشود. 

شبکه تلویزیونی مرجان. کلیه حقوق محفوظ می باشد © Website Development by AVAMAE