Google+
دیدار با غیرممکن

دیدار با غیرممکن

پخش بعدی:
در این برنامه با دو محقق همراه هستیم: یکی از آن‌ها به معجزه اعتقاد دارد و دیگری یک دانشمند است، ما همراه با این دو به سراسر جهان سفر می‌کنیم بیشتر ببینید...

آیا معجزه غیر ممکن است؟ آیا برای «غیرقابل توضیح‌ها»، توضیحی وجود دارد؟

در این برنامه با دو محقق همراه هستیم: یکی از آن‌ها به معجزه اعتقاد دارد و دیگری یک دانشمند است، ما همراه با این دو به سراسر جهان سفر می‌کنیم تا از اسرار حوادث فرا‌تر از منطق و غیرممکن رمزگشایی کنیم.

آیا معجزه غیر ممکن است؟ آیا برای «غیرقابل توضیح‌ها»، توضیحی وجود دارد؟

در این برنامه با دو محقق همراه هستیم: یکی از آن‌ها به معجزه اعتقاد دارد و دیگری یک دانشمند است، ما همراه با این دو به سراسر جهان سفر می‌کنیم تا از اسرار حوادث فرا‌تر از منطق و غیرممکن رمزگشایی کنیم.

شبکه تلویزیونی مرجان. کلیه حقوق محفوظ می باشد © Website Development by AVAMAE