Google+

خانم مارپل

پخش بعدی
0800 جمعه 4 اسفند 1396
0800 جمعه 11 اسفند 1396
خانم مارپل سالخورده در شناخت ماهیت انسان، از دریافتی عالی‌ و در کشف جنایات، از شمّی مانند تیغی بُرنده، برخوردار است. قاتلین او را دست کم می‌‌گیرند و همین آن‌ ها را به خطر و شکست می‌‌اندازد. این فیلم‌ بیشتر ببینید...

خانم مارپل سالخورده در شناخت ماهیت انسان، از دریافتی عالی‌ و در کشف جنایات، از شمّی مانند تیغی بُرنده، برخوردار است. قاتلین او را دست کم می‌‌گیرند و همین آن‌ ها را به خطر و شکست می‌‌اندازد. این فیلم‌ های کوتاه زیبا، به بازیگرانی با توانایی‌ و شهرتی بین‌ المللی و نیز ارزش‌ های تولیدی برجسته افتخار می‌‌کند. 

خانم مارپل سالخورده در شناخت ماهیت انسان، از دریافتی عالی‌ و در کشف جنایات، از شمّی مانند تیغی بُرنده، برخوردار است. قاتلین او را دست کم می‌‌گیرند و همین آن‌ ها را به خطر و شکست می‌‌اندازد. این فیلم‌ های کوتاه زیبا، به بازیگرانی با توانایی‌ و شهرتی بین‌ المللی و نیز ارزش‌ های تولیدی برجسته افتخار می‌‌کند. 

شبکه تلویزیونی مرجان. کلیه حقوق محفوظ می باشد © Website Development by AVAMAE