Google+
مدرسه

مدرسه

پخش بعدی
1800 پنجشنبه 3 مرداد 1398
0800 دوشنبه 7 مرداد 1398
یک اتحادیه ی آموزشی. سه مدرسه ی راهنمایی. پنج هزار دانش آموز. بیشتر ببینید...

یک اتحادیه ی آموزشی. سه مدرسه ی راهنمایی. پنج هزار دانش آموز. سازندگان مجموعه ی (بیمارستان) بی بی سی 2 این بار دوربینهای خود را رو به نظام آموزشی ما تنظیم کرده اند  از پارکینگ دوچرخه تا اتاق جلسات.

یک اتحادیه ی آموزشی. سه مدرسه ی راهنمایی. پنج هزار دانش آموز. سازندگان مجموعه ی (بیمارستان) بی بی سی 2 این بار دوربینهای خود را رو به نظام آموزشی ما تنظیم کرده اند  از پارکینگ دوچرخه تا اتاق جلسات.

شبکه تلویزیونی مرجان. کلیه حقوق محفوظ می باشد © Website Development by AVAMAE