Google+
فرزندان آزادی
پخش بعدی:
قبل از آنکه آمریکا به شکل یک کشور وجود داشته باشد، گروهی از افراد سالخورده‌ی وفادار به انگلیس، هم‌چنان روابط دیپلماتیک را با پادشاه حفظ می‌کردند اما بیشتر ببینید...

قبل از آنکه آمریکا به شکل یک کشور وجود داشته باشد، گروهی از افراد سالخورده‌ی وفادار به انگلیس، هم‌چنان روابط دیپلماتیک را با پادشاه حفظ می‌کردند اما در همان حال گروهی از مردان جوان پنهانی با همدیگر جمع شدند تا مسیر تاریخ را تغییر دهند: «سم ادامز»، «جان هانوک»، «جان آدامز»، «پل رور»، «پاتریک هنری» و «بندیکت آرنولد».

این افراد جوان با همدیگر پسران آزادی نامیده می‌شدند. گرچه این نام‌ها اکنون در زمره‌ی اسطوره‌های آمریکایی است، اما این افراد در ابتدا وطن‌پرست‌هایی نجیب نبودند.

آن‌ها نسل جدیدی از مردان جوان آمریکایی با سوابق متفاوت بودند که سعی داشتند اختیار سرنوشت‌شان را به دست بگیرند.

حرکتی که آنها در آغاز برای محک زدن قدرت آغاز کردند، به یک جنبش زیرزمینی مبدل شد. پاسخ انگلیسی‌ها به این تحرکات قاطع و با تاکتیک‌های اقتدارگرایانه بود. آن‌ها با برقراری حکومت نظامی و ایجاد فضای امنیتی قصد سرکوب مستعمرات را داشتند.

اما پس از آنکه خون‌ها در قتل عام بوستون به زمین ریخته شد، پسران آزادی برای به‌دست آوردن حمایت بیشتر، تظاهرات کردند. پسران آزادی به چریک‌هایی جنگجو تبدیل شدند که پنهانی مبارزه می‌کردند. آنها توانستند شبکه‌ی جاسوسی تشکیل دهند، سلاح تهیه کنند و برای اقدامات پنهانی از «مهمانی چای بوستون» گرفته تا نبرد «لکسینگتون» و «کنکورد» برنامه ریزی کنند. این اقدامات منجر به تهیه اعلامیه‌ی استقلال و بزرگ‌ترین مبارزه برای آزادی در سراسر تاریخ جهان می‌شود. پسران آزادی انقلاب را پیش از جنگ هدایت کردند و مبارزه‌ی آن‌ها تبدیل به یک ملت شد.

 

قبل از آنکه آمریکا به شکل یک کشور وجود داشته باشد، گروهی از افراد سالخورده‌ی وفادار به انگلیس، هم‌چنان روابط دیپلماتیک را با پادشاه حفظ می‌کردند اما در همان حال گروهی از مردان جوان پنهانی با همدیگر جمع شدند تا مسیر تاریخ را تغییر دهند: «سم ادامز»، «جان هانوک»، «جان آدامز»، «پل رور»، «پاتریک هنری» و «بندیکت آرنولد».

این افراد جوان با همدیگر پسران آزادی نامیده می‌شدند. گرچه این نام‌ها اکنون در زمره‌ی اسطوره‌های آمریکایی است، اما این افراد در ابتدا وطن‌پرست‌هایی نجیب نبودند.

آن‌ها نسل جدیدی از مردان جوان آمریکایی با سوابق متفاوت بودند که سعی داشتند اختیار سرنوشت‌شان را به دست بگیرند.

حرکتی که آنها در آغاز برای محک زدن قدرت آغاز کردند، به یک جنبش زیرزمینی مبدل شد. پاسخ انگلیسی‌ها به این تحرکات قاطع و با تاکتیک‌های اقتدارگرایانه بود. آن‌ها با برقراری حکومت نظامی و ایجاد فضای امنیتی قصد سرکوب مستعمرات را داشتند.

اما پس از آنکه خون‌ها در قتل عام بوستون به زمین ریخته شد، پسران آزادی برای به‌دست آوردن حمایت بیشتر، تظاهرات کردند. پسران آزادی به چریک‌هایی جنگجو تبدیل شدند که پنهانی مبارزه می‌کردند. آنها توانستند شبکه‌ی جاسوسی تشکیل دهند، سلاح تهیه کنند و برای اقدامات پنهانی از «مهمانی چای بوستون» گرفته تا نبرد «لکسینگتون» و «کنکورد» برنامه ریزی کنند. این اقدامات منجر به تهیه اعلامیه‌ی استقلال و بزرگ‌ترین مبارزه برای آزادی در سراسر تاریخ جهان می‌شود. پسران آزادی انقلاب را پیش از جنگ هدایت کردند و مبارزه‌ی آن‌ها تبدیل به یک ملت شد.

 

شبکه تلویزیونی مرجان. کلیه حقوق محفوظ می باشد © Website Development by AVAMAE