Google+
مدرسه لکنت زبان

مدرسه لکنت زبان

پخش بعدی
مستند مدرسه لکنت زبان سفر عاطفی شش نفر را نشان می دهد که به دنبال راهی برای کنترل لکنتشان هستند که می تواند زندگیشان را دگرگون کند . بیشتر ببینید...

مستند مدرسه لکنت زبان سفر عاطفی شش نفر را نشان می دهد که به دنبال راهی برای کنترل لکنتشان هستند که می تواند زندگیشان را دگرگون کند  .
یک راننده ی کامیون، یک معلم، یک داروساز، یک عکاس حرفه ای و دو پسر مدرسه ای در چالش این مدرسه  شرکت می کنند که ادعا میکند تنها در عرض چهار روز به آنها  آموزش میدهد که چطور لکنتشان را کنترل کنند .
 برنامه ی مک گوایر یک دوره ی فشرده ی گفتار درمانی است که توسط تیمی از مربی هایی که خود دچار لکنت زبان بوده اند برگزار میشود.
این دوره از تکنیک های فیزیکی و روانشناختی استفاده می کند و می تواند موجب تغییر در زندگی افراد شود اما این برنامه برای خستگی ناپذیران نیست. سخت ترین قانون برای شرکت کننده ها این است  که  طی  دوره ی چهار روزه ی فشرده اجازه ندارند با کسی حتی نزدیکانشان صحبت کنند و در عرض ۴۸ ساعت بعد از گذراندن وقت با مربیانشان آنها مجبور خواهند شد تا با استفاده از تکنیک هایی که آموخته اند، با آدم های جدید صحبت کنند. 
و در آخر  آن ها  در میدان ترافالگار  جمع شده و  هر دانش آموز باید در مقابل دوستان و خانواده ی شگفت زده ی  خود ایستاده و صحبت کند.

 

مستند مدرسه لکنت زبان سفر عاطفی شش نفر را نشان می دهد که به دنبال راهی برای کنترل لکنتشان هستند که می تواند زندگیشان را دگرگون کند  .
یک راننده ی کامیون، یک معلم، یک داروساز، یک عکاس حرفه ای و دو پسر مدرسه ای در چالش این مدرسه  شرکت می کنند که ادعا میکند تنها در عرض چهار روز به آنها  آموزش میدهد که چطور لکنتشان را کنترل کنند .
 برنامه ی مک گوایر یک دوره ی فشرده ی گفتار درمانی است که توسط تیمی از مربی هایی که خود دچار لکنت زبان بوده اند برگزار میشود.
این دوره از تکنیک های فیزیکی و روانشناختی استفاده می کند و می تواند موجب تغییر در زندگی افراد شود اما این برنامه برای خستگی ناپذیران نیست. سخت ترین قانون برای شرکت کننده ها این است  که  طی  دوره ی چهار روزه ی فشرده اجازه ندارند با کسی حتی نزدیکانشان صحبت کنند و در عرض ۴۸ ساعت بعد از گذراندن وقت با مربیانشان آنها مجبور خواهند شد تا با استفاده از تکنیک هایی که آموخته اند، با آدم های جدید صحبت کنند. 
و در آخر  آن ها  در میدان ترافالگار  جمع شده و  هر دانش آموز باید در مقابل دوستان و خانواده ی شگفت زده ی  خود ایستاده و صحبت کند.

 

شبکه تلویزیونی مرجان. کلیه حقوق محفوظ می باشد © Website Development by AVAMAE