Google+
دانش جنگ افزارها

دانش جنگ افزارها

1800
0800 دوشنبه 4 بهمن 1395
0400 سه شنبه 5 بهمن 1395
میادین نبرد امروزی تحت سلطه ابرسلاح های بی نهایت قابل اطمینان و فوق العاده مرگبار است. میلیاردها دلار برای تحقیق و توسعه در جستجویی بی پایان برای برتری بیشتر ببینید...
میادین نبرد امروزی تحت سلطه ابرسلاح های بی نهایت قابل اطمینان و فوق العاده مرگبار است. میلیاردها دلار برای تحقیق و توسعه در جستجویی بی پایان برای برتری تكنولوژیكی صرف می شود. ولی این سلاح ها چگونه تكامل یافتند؟ مردان و زنانِ آفریننده این اختراعات چه كسانی هستند؟
جنگ افزار شناسی یكی از سلاح های فوق پیشرفته آینده را برگزیده و با كاوش در شجره نامه اش ریشه های وجودی اش را ردیابی می كند. دریابید كه چه چیزی یك كشیش اسكاتلندی قرن ۱۹ را به تفنگ تهاجمی و ابزار كاشت سریع را به مسلسل پیوند می دهد و چگونه پسركی پیتزافروش به هنری فورد زره بدنی تبدیل شد.  
میادین نبرد امروزی تحت سلطه ابرسلاح های بی نهایت قابل اطمینان و فوق العاده مرگبار است. میلیاردها دلار برای تحقیق و توسعه در جستجویی بی پایان برای برتری تكنولوژیكی صرف می شود. ولی این سلاح ها چگونه تكامل یافتند؟ مردان و زنانِ آفریننده این اختراعات چه كسانی هستند؟
جنگ افزار شناسی یكی از سلاح های فوق پیشرفته آینده را برگزیده و با كاوش در شجره نامه اش ریشه های وجودی اش را ردیابی می كند. دریابید كه چه چیزی یك كشیش اسكاتلندی قرن ۱۹ را به تفنگ تهاجمی و ابزار كاشت سریع را به مسلسل پیوند می دهد و چگونه پسركی پیتزافروش به هنری فورد زره بدنی تبدیل شد.  
شبکه تلویزیونی مرجان. کلیه حقوق محفوظ می باشد © Website Development by AVAMAE