Google+
10971

تونل زمان - کاروان شادی، فردوسی و مردم

در این قسمت نگاهی‌ می‌کنیم به به جایگاه فردوسی‌ نزد ایرانیان، از بزرگ و کوچک، گزارشی هم داریم از کاروان شادی در ایران قدیم. با بخش جدید صدا پیشهٔ هفته که این بار به  ناصر طهماسب تعلق دارد  و همچنین پیش پردهٔ اولین فیلم تکنی‌ اسکوپ (Techni-scope) تمام رنگی‌ ایران.

شبکه تلویزیونی مرجان. کلیه حقوق محفوظ می باشد © Website Development by AVAMAE