Google+
12389

رو به رو - قسمت ۹۳‎

آقای مکفی می پرسد سود و زیان مذاکره مستقیم ایران و آمریکا برای کیست؟ خانم گلستان از سرکوب و حذف سیستماتیک زنان در ورزش ایران می گوید. خانم بقراط مشکلات اقتصادی ایران را به بحث می گذارد. و آقای راشدان می پرسد آیا ایران در مسیر ونزوئلا قدم برمی‌دارد؟ آقای علیجانی هم از سرکوب نامرئی با احکام سنگین قضایی می گوید.
 

شبکه تلویزیونی مرجان. کلیه حقوق محفوظ می باشد © Website Development by AVAMAE