Google+
12412

رو به رو - قسمت ۹۴‎

 آقای بشیرتاش می پرسد راه جلوگیری از فقیرتر شدن هر روزه مردم ایران چیست؟ آقای نجاح محمدعلی امکان رهایی سوریه را از تروریسم به بحث می گذارد. آقای توفیقی از سخنان اخیر محمدجواد ظریف درباره علل فشار بر روی مردم ایران می گوید. و آقای علیجانی در سی اُمین سالگرد کشتار تابستان ۶۷ می پرسد با این کشتار چگونه باید برخورد کرد؟ آقای مکفی هم از اعتراض ایرانیان به توریسم جنسی می گوید.
 

شبکه تلویزیونی مرجان. کلیه حقوق محفوظ می باشد © Website Development by AVAMAE