Google+
12729

رو به رو - قسمت ۱۰۴

آقای سعید بشیرتاش می پرسد چرا ایران تحریم می شود؟ آقای همن سیدی عملکرد جمهوری اسلامی را در داخل زندانها بررسی می کند. آقای نجاح محمدعلی می پرسد ایرانی ها چگونه میتوانند تهدید تحریم های آمریکا را به فرصت تبدیل کنند؟ خانم نازیلا گلستان از تحریم نشدن مواد دارویی و غذایی می گوید. آقای مکفی رد نشدن دانشجویان را از روی پرچم آمریکا و اسرائیل به بحث می گذارد.
 

شبکه تلویزیونی مرجان. کلیه حقوق محفوظ می باشد © Website Development by AVAMAE