Google+
12330

اتاق خبر با پوریا زراعتی - موریانه‌ی فساد

این قسمت از برنامه هفتگی خبر من و تو اختصاص داشت به موضوع فساد در نظام اسلامی و ساختاری که فارغ از تحریم و غیرتحریم، فسادزاست.
مهمانان این بخش از برنامه، عباس پالیزدار از تهران، جمشید برزگر و دامون گلریز از لندن بودند.
در بخش دوم هم حشمت طبرزدی، فعال سیاسی، مهمان اتاق خبر بود در ارتباط با آخرین پیامی که از سوی او مبنی بر حضور خیابانی مردم منتشر شده.
آقای طبرزدی معتقد است جنبش اعتراضی مردم زنده هست و این اپوزیسیون هستند که باید با مردم همراه شده و به اجماع برسند.

شبکه تلویزیونی مرجان. کلیه حقوق محفوظ می باشد © Website Development by AVAMAE