Google+
12855

مراسم رونمایی از کتاب شهبانو و دکتر رضایی

در این قسمت از من و تو پلاس به آیه به مراسم رونمایی از کتاب شهبانو ،ایران مدرن و ملکه هنردر لندن می رود. مهمان برنامه دکتر فاطمه رضایی درباره مینیسک زانو صحبت می کند

ویدیوهای کوتاه (MMA) سحر با هنرهای رزمی (MMA) سحر با هنرهای رزمی
شبکه تلویزیونی مرجان. کلیه حقوق محفوظ می باشد © Website Development by AVAMAE