Google+
12855

مراسم رونمایی از کتاب شهبانو و دکتر رضایی

در این قسمت از من و تو پلاس به آیه به مراسم رونمایی از کتاب شهبانو ،ایران مدرن و ملکه هنردر لندن می رود. مهمان برنامه دکتر فاطمه رضایی درباره مینیسک زانو صحبت می کند

شبکه تلویزیونی مرجان. کلیه حقوق محفوظ می باشد © Website Development by AVAMAE