Google+
12964

ویترین های کریسمسی و محبوبه فتح آبادی

در این قسمت از من و تو پلاس یگانه سری به مغازه های لندن می زند تا دکور کریسمسی ویترین مغازه ها را به ما نشان دهد. گلناز به مغازه ای متفاوت می رود.مهمان برنامه محبوبه فتح آبادی بحث وسواس فکری و عملی را ادامه می دهد.

شبکه تلویزیونی مرجان. کلیه حقوق محفوظ می باشد © Website Development by AVAMAE