Google+
12830

سمت نو - صبا زواره ای و سوده راد‎

مهتاب، بهاره و فرانک، به همراه پنلیست های مهمان، صبا زواره ای هنرمند و پژوهشگر و سوده راد فعال برابری جنسیتی، درباره تفکیک جنسیتی در فضاهای عمومی و نقش آن در امنیت زنان و همچنین زبان جنسیت زده در رسانه ها صحبت می کنند.

 

شبکه تلویزیونی مرجان. کلیه حقوق محفوظ می باشد © Website Development by AVAMAE