Google+
13825

وسایل عتیقه، فشن و دکتر محمود کویر

در من و تو پلاس چهارشنبه مصاحبه گلناز با رضا, در ارتباط با برنامه دویدنش از منچستر تا لندن را می بینیم. شبنم به نمایشگاه آثار هنری و عتیقه در لندن می رود. یگانه از ترندهای هفته مد "اوت کوتور" در فرانسه می گوید. در آخر دکتر محمود کویر, مهمان برنامه از شناسنامه ایرانیان، شاهنامه فردوسی صحبت می کند

شبکه تلویزیونی مرجان. کلیه حقوق محفوظ می باشد © Website Development by AVAMAE