Google+
13608

خانواده لیاژی‎ - قسمت ۹

 (اما )با قبول پیشنهاد (ماریوس) که در حکم اختلاس از صندوق بازنشستگی میباشد، کار خطرناک و غیرقانونی مرتکب شده است . با اعمال (ماریوس)، (اما) متوجه میشود که پول به این زودی ها به حساب صندوق بازگردانده  نمیشود .او از (جورجیو )میخواهد تا اوضاع را برای وی شرح   دهد( .جورجیو )که در رشته حقوق درس خوانده، به (اما )میگوید که اگر پول به حساب صندوق  برگردانده نشود، (اما )باید پاسخگوی این عمل باشد و اینکه ماهیت این کار ، مجرمانه است و احتمال دارد که (اما) از ۶ماه تا ۳سال زندانی شود. 

شبکه تلویزیونی مرجان. کلیه حقوق محفوظ می باشد © Website Development by AVAMAE