Google+
6242

پیشوای آلمان

برای تهیه این مستند، رها ابتدا به لهستان سفر کرده. جایی که یکی از بزرگترین جنایتهای جنگی در اردوگاه آشویتس در زمان جنگ جهانی دوم توسط آلمان نازی رخ داد. در این مستند ظهور و صعود هیتلر و نازی‌ها به قدرت و جنگ و جنایت‌هایی که علیه بشریت در زمان هیتلر و نازی‌ها اتفاق افتاد به تصویر کشیده میشود. همچنین خواهیم دید آلمان امروز چه نظری در مورد جنایتهای زمان جنگ دارد.
 

شبکه تلویزیونی مرجان. کلیه حقوق محفوظ می باشد © Website Development by AVAMAE