Google+
9185

سانسور، توریسم و آلودگی هوا با دکتر نامدار بقایی

در این قسمت در مورد حساسیت تلویزیون ملی به چهره زنان در ورزشگاه ها صحبت میکنیم. از وضعیت صنعت توریسم ایران میگوییم و به رابطه ظریف و پیچیده بین والدین و کودکان میپردازیم. همچنین مهمان امشب اقای دکتر نامدار بقایی یزدی هستند که در مورد عامل مرگ بسیاری از هموطنان یعنی آلودگی هوا و راه حل هایش با ما صحبت میکنند.

 

شبکه تلویزیونی مرجان. کلیه حقوق محفوظ می باشد © Website Development by AVAMAE